John Huisman

John is een promovendus aan de Radboud University die zich bezighoudt met semantische variatie en -verandering in de Japanse taalfamilie. Voor zijn proefschrift voert hij veldwerk uit in Japan, waarbij hij data verzameld over het woorden die kleur beschrijven, termen voor lichaamsdelen, en beschrijvingen van snij- en breek-handelingen. Hoewel zijn project deze data vooral gebruikt voor vergelijkend cross-linguïstisch werk, draagt het tegelijkertijd ook bij aan documenterend en beschrijvend werk over de bedreigde Ryukyu-talen die gesproken worden in het zuiden van Japan.

Zijn besef van en interesse in taal en taalvariatie zat er van kinds af aan al in, aangezien hij opgroeide in een Limburgs gezin. Voordat hij met zijn promotieonderzoek begon, studeerde hij Japans aan de Hogeschool Zuyd in Maastricht, en deed hij de Research Master Language and Communication aan de Universiteit van Tilburg. Gedurende deze tijd werkte hij ook als onderzoeksassistent aan verschillende projecten over beschrijvingen van geur, kleur en smaak.

In zijn vrije tijd speelt John graag gitaar, kookt—en eet!—hij allerlei gerechten, en gaat hij graag op pad per fiets.