Ronny Bujok

Ronny is een promovendus in het departement Psychology of Language van het Max Planck Instituut. Hier onderzoekt hij hoe mensen spraak waarnemen. Hij kijkt welke informatiebronnen mensen gebruiken om klemtonen waar te nemen, hoe dit precies werkt in het brein en hoe het bijdraagt aan het waarnemen en begrijpen van spraak. Voordat hij aan zijn promotietraject begon, deed hij een Bachelor psychologie aan de Universiteit van Bielefeld en een master in Cognitieve Neurowetenschappen aan de Radboud Universiteit.

Als hij niet bezig is met het zich verwonderen over taal en spraak, is Ronny bezig met vele andere hobbies. Hij houdt van festivals en reizen, koken, bakken, sporten, klimmen en wandelen in de natuur. Ook doet hij aan wildplukken van planten, bessen en paddenstoelen om daar vervolgens de lekkerste maaltjes van te koken.