Dilay Karadoller

Dilay is een PhD student aan het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek en het departement Language and Communication aan de Radboud Universiteit. Ze is geboren in Istanboel waar ze ook aan de Boğaziç Universiteit haar bachelor en master behaalde in de psychologie. Daarna verhuisde ze naar Nijmegen om een PhD-traject te volgen.

In haar onderzoek bekijkt Dilay de taalvaardigheid en het geheugen van dove kinderen en volwassenen die pas op latere leeftijd toegang hebben gekregen tot taal (bijvoorbeeld door gebarentaal te leren).

Buiten werktijd is Dilay graag samen met haar zoontje. In de vakantie kan je haar ook vaak in de buurt van de zee vinden, hetzij op een zeilboot of zwemmend in het water.


Communicatieproblemen bij dove kinderen: De weg vooruit

Kinderen leren met verbluffend gemak talen waar ze mee in contact komen. Helaas is het voor sommige kinderen niet vanzelfsprekend dat ze vanaf hun geboorte blootgesteld worden aan taal. Dove kinderen met horende ouders bijvoorbeeld. Dit artikel beschrijft de uitdagingen waar deze kinderen voor staan, vooral in ontwikkelingslanden, en presenteert wetenschappelijke inzichten die perspectief kunnen bieden.