Guillermo Montero-Melis

Guillermo is postdoctoraal onderzoeker bij de afdeling Neurobiologie van Taal, aan het MPI voor Psycholinguïstiek. Hij is geïnteresseerd in hoe we de betekenis van woorden representeren, de bouwstenen van taal, representeren. In zijn onderzoek richt hij zich op vragen over de relatie tussen taal en concepten. Bijvoorbeeld, leidt het tot je beschikking hebben van een woord in de taal die je spreekt tot een duidelijker concept van dat wat het woord aanduidt? Zo ja, verwerf je dan nieuwe concepten als je een nieuwe taal leert? De rol van taal kan ook worden onderzocht voor concepten die een sterke perceptuele basis hebben, zoals kleuren. De meeste mensen associëren een kleur met hun visuele ervaring van die kleur, maar hoe zit het met mensen die deze ervaring missen, zoals mensen die vanaf de geboorte blind zijn? Zij hebben alleen taal tot hun beschikking om deze concepten te begrijpen.

Dat Guillermo gefascineerd zou raken door talen stond vast. Hij werd geboren in Madrid, maar verhuisde met zijn familie naar Berlijn toen hij nog op de kleuterschool zat. Hij woonde afwisselend in deze twee landen totdat hij naar Luxemburg verhuisde, waar Frans, Duits en Luxemburgs gesproken wordt. Later ontwikkelde hij een grote belangstelling voor Brazilië (en het Braziliaans Portugees) en promoveerde hij in Zweden, waar hij Zweeds leerde.


De oneindige ruimte in je hoofd: De geboorte van conceptuele ruimtes

Sommige schrijvers zijn hun tijd ver vooruit. Toen Jules Verne From the Earth to the Moon publiceerde in 1865, verwachtten niet veel van zijn lezers (misschien zelfs Verne zelf niet) dat de reis naar de maan ooit werkelijkheid zou worden. Maar het werd wel degelijk werkelijkheid. Soortgelijke verhalen zijn te vinden in de wetenschap. De kern van een idee kan worden geboren als een metafoor, een manier om het onderzoeksobject zelf beter te begrijpen, een gekke hypothese over hoe dingen zouden kunnen zijn. Deze blog gaat over zo’n verhaal. Het basisidee is dat de concepten die we in ons hoofd hebben, een ruimte vormen, een conceptuele ruimte. En niet alleen op een abstracte theoretische manier, maar ook letterlijk. Maar laten we beginnen met de basisvraag: wat is een concept?