Sara Mazzini

Sara is promovenda bij de afdeling Neurobiology of Language aan het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek. Ze komt oorspronkelijk uit Italië, waar ze haar Bachelor in de Psychologie behaalde aan de Universiteit van Bologna. Daarna verhuisde ze naar Nederland om Cognitieve Neurowetenschappen te studeren aan de Universiteit Maastricht en begon ze in februari 2021 aan haar PhD.

Sara raakte geïnteresseerd in de neurowetenschap van taal toen ze vreemde talen leerde en zich afvroeg hoe de hersenen al deze informatie verwerken. Tijdens haar master bestudeerde ze de neurale mechanismen die ten grondslag liggen aan taalproductie, met een nadruk op hersengolven en de codering van syntax (zinsbouw).

Voor haar PhD onderzoekt ze de rol van neurale synchronie in communicatie, door communicatie in haar natuurlijke context te bestuderen: multimodale sociale interacties. Synchroniseren de hersenen van gesprekspartners wanneer communicatie succesvol is? Speelt neurale synchroniciteit een rol bij het integreren van verschillende informatiebronnen, zoals spraak en gebaren?

In haar vrije tijd kookt, sport en reist Sara graag.


Praten in je slaap: wat gebeurt er in je hersenen?

Mensen besteden het grootste deel van hun tijd aan communicatie: spreken en luisteren maken 60% van onze dag uit. Maar wist je dat ongeveer 66% van de mensen ook in hun slaap praat? Slaappraten wordt gedefinieerd als het produceren van spraak (woorden en zinnen) of vocalisaties (mompelen, fluisteren en lachen) tijdens de slaap. Maar als je iemand vertelt dat die slaap praatte, zal die zich dat waarschijnlijk niet herinneren! In feite is iemand die tijdens het slapen praat, zich daar niet echt van bewust.


Synesthesie: een kleurrijk alfabet!

Er zijn mensen voor wie de naam van hun beste vriend knalgroen is. En er zijn weer anderen voor wie hun telefoonnummer alle kleuren van de regenboog heeft. Dit klinkt misschien vreemd, maar voor vier procent van de wereldbevolking is dit een dagelijkse ervaring die bekend staat als synesthesie. Mensen met synesthesie worden synestheten genoemd. Alledaagse prikkels kunnen voor hen allerlei ervaringen veroorzaken. Zo kan het horen van een bepaalde muzikale toon ervoor zorgen dat ze een specifieke kleur waarnemen, of kan het aanraken van een bepaald object een specifieke smaaksensatie teweegbrengen.


Code-switching: één zin, twee talen

We leven in een multiculturele en meertalige wereld, waar kunnen communiceren in meer dan één taal voor veel mensen de norm is. Aangezien tweetaligheid een fundamentele rol speelt in onze maatschappij, is het de afgelopen decennia als vanzelf een belangrijk onderwerp geworden in de wetenschap. Wetenschappers zijn in het bijzonder geïntrigeerd door een fenomeen dat code-switching genoemd wordt. Code-switching wordt gedefinieerd als ‘het mixen of veranderen van de structuren, het woordenschat en andere componenten van ten minste twee talen’.