Alex Titus

Alex is promovendus bij het Centre for Language Studies van de Radboud Universiteit en bij de afdeling Neurobiology of Language Department van het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek. Hij komt oorspronkelijk uit Amerika, waar hij een Bachelor in Psychologie behaalde aan Rider University en later zijn MA in Research in Cognitive Psychology met een focus op taal aan Rutgers University. Daarna verhuisde hij naar Nederland om Cognitive Neuroscience te studeren aan de Radboud Universiteit, met de focus op taal in communicatie en begon hij in oktober 2020 aan zijn PhD.

Tweetaligen zijn in staat om zich in meer dan één taal uit te drukken. Onderzoek heeft aangetoond dat alle talen op dezelfde plaats worden opgeslagen. Onze hersenen moeten elke keer dat we een taal lezen, schrijven en beluisteren (of zien) kiezen welke taal we willen gebruiken. Een belangrijke onderzoeksvraag is dan ook hoe tweetaligen erin slagen om in verschillende situaties zo efficiënt van de ene taal naar de andere over te schakelen.

Voor zijn PhD onderzoekt hij de invloed van verschillende contexten die tweetalige taalschakeling beïnvloeden. Specifiek hoopt hij het veld van tweetaligheid vooruit te helpen door meer natuurlijke scenario's (bv. gesprekken op een markt) toe te voegen met behulp van respectievelijk virtual reality en narratief discours.

In zijn vrije tijd houdt Alex van koken, bakken, actief bezig zijn en nieuwe interesses ontdekken.


Meer dan één manier om goud te vinden

Voor onderzoek moeten wetenschappers allerlei ‘graafwerk’ doen op zoek naar nieuwe wetenschappelijke ontdekkingen. Ze ‘graven’ bijvoorbeeld door kranten, theorieën en experimenten om intellectueel goud (kennis) te vinden. Voordat zij echter gaan graven, moeten de experimenteerders kiezen met welk gereedschap zij gaan graven, want daar is geen standaard voor.