Stan van der Burght

Stan is postdoc bij de afdeling Taalpsychologie waar hij bestudeert hoe mensen taal produceren en begrijpen. In het bijzonder is hij geïnteresseerd in intonatie van gesproken taal: hoe het verschillen in betekenis overbrengt, en hoe sprekers en luisteraars verschillen in de manier waarop ze intonatie gebruiken en interpreteren in alledaagse gesprekken (spoiler: ze verschillen veel).

Voordat Stan bij het MPI voor Psycholinguistics ging werken, werkte hij bij het MPI voor Human Cognitive and Brain Sciences in Leipzig, Duitsland. Zijn master is Clinical Neuroscience, behaald aan de UCL.

Als hij geen taal bestudeert, speelt hij piano.


De toon van taal

Bij gesproken taal zijn niet alleen de woorden die we zeggen van belang, maar ook hoe we ze zeggen. Wanneer we spreken, maken we voortdurend kleine veranderingen in de toon van onze stem, hoe hard we spreken, of wanneer we besluiten even te pauzeren (de technische term voor deze aspecten van spraak is prosodie). Hoe we spreken kan overbrengen hoe we ons ergens over voelen, maar het kan ook de betekenis van onze woorden beïnvloeden. Zoals we zullen zien, kan dezelfde zin verschillende betekenissen hebben door alleen maar te veranderen hoe we hem uitspreken.