Schakelen tweetaligen tussen persoonlijkheden als ze van taal wisselen?

Wanneer mensen beginnen met het leren en gebruiken van een nieuwe taal, merken sommigen van hen dat ze anders overkomen, bijna alsof ze een andere persoonlijkheid zouden hebben. Zou dit kunnen zijn omdat ze een bepaalde handigheid missen in de nieuwe taal? Of vormt de taal die we spreken daadwerkelijk onze persoonlijkheid? Iemands persoonlijkheid wordt meestal gezien als een reeks kwaliteiten en gedragingen die stabiel zijn in de loop van de tijd en in verschillende situaties. Daarom kan het contra-intuïtief zijn om te denken dat dit zou kunnen veranderen als we een andere taal spreken.


Code-switching: één zin, twee talen

We leven in een multiculturele en meertalige wereld, waar kunnen communiceren in meer dan één taal voor veel mensen de norm is. Aangezien tweetaligheid een fundamentele rol speelt in onze maatschappij, is het de afgelopen decennia als vanzelf een belangrijk onderwerp geworden in de wetenschap. Wetenschappers zijn in het bijzonder geïntrigeerd door een fenomeen dat code-switching genoemd wordt. Code-switching wordt gedefinieerd als ‘het mixen of veranderen van de structuren, het woordenschat en andere componenten van ten minste twee talen’.


Taal en macht in de Nederlandse koloniën

Taalbeleid is een structureel onderdeel van koloniale overheersing omdat het de culturele identiteit van de onderworpen bevolkingsgroepen ondermijnt. Ik zal hier de wisselvallige relatie tussen taal en imperialisme bespreken, met speciale aandacht voor het Nederlandse situatie. Een verhaal van taal, macht en ongelijkheid.


Hot stuff: Praten over temperaturen

Het weer. Ja, ik weet het, het weer: waar we met zijn allen misschien wel het meest over klagen en ook een typisch onderwerp voor bij de koffieautomaat. In elke talencursus die ik ooit gevolgd heb, zaten woorden en zinnen over weersverschijnselen bij de eerste thema’s. Sprekers van alle talen uit de hele wereld praten er graag over en zullen daar, gezien het recente VN-klimaatrapport, ook niet snel mee stoppen, lijkt me. Toch praten we niet allemaal op dezelfde manier over het weer.


Lang vergeten kennis nieuw leven inblazen

Voor de meesten van ons is het zo dat de talen waar we als kinderen het meest of zelfs uitsluitend aan blootgesteld zijn, onze moedertalen worden wanneer we volwassen zijn. Dit is natuurlijk geen verrassing of schokkend nieuws. Het is immers bijna altijd het geval dat kinderen, vanaf het moment dat ze geboren worden en totdat ze naar school gaan, opgevoed worden in een natuurlijke omgeving waarin ze constant ervaring opdoen met de talen van hun ouders en eventueel andere talen die prominent zijn in de omringende samenleving. Op die manier worden de talen die ze hoorden als baby’s hun dominante talen als ze volwassen zijn. Voor sommige kinderen – om precies te zijn: geadopteerde kinderen – is dit echter niet het geval.