Waarom moet je in een gesprek snel reageren?

/

Tijdens de COVID-19-pandemie hebben we allemaal veel tijd doorgebracht met videobellen via apps als Zoom, Skype, en Teams. Als jouw ervaring daarmee een beetje op die van mij lijkt, vond je waarschijnlijk ook dat die interacties minder bevredigend waren dan in het echt. Problemen met de verbinding konden ervoor zorgen dat mensen vastliepen of verdwenen, hun spraak klonk vreemd, en je wist vaak niet wanneer je de beurt moest nemen om te praten. De verbinding zorgde er ook vaak voor dat er lange pauzes ontstonden tussen het eind van de zin van de ene persoon en het begin van de zin van de volgende persoon. Tijdens die pauzes vroeg je je dan af of de ander je gehoord had, en werd je genoodzaakt te vragen: “Hallo? Ben je daar nog?”

In het echte leven lukt het ons wel om snel de beurt te nemen tijdens een gesprek en te wisselen tussen iets zeggen tegen onze gesprekspartner en luisteren naar hun antwoord. De pauzes tussen spreekbeurten duren normaal gesproken slechts rond de 200 ms , ongeacht de taal die gesproken wordt. Daardoor vinden we die lange pauzes in videogesprekken extra storend. Maar waarom is dat dan zo storend voor een gesprek? Het voor de hand liggende antwoord is dat die pauzes de flow van een gesprek onderbreken, waardoor het onsamenhangend en schokkerig klinkt. Maar onderzoek toont aan dat die lange pauzes meer ongewenste gevolgen hebben.

Lange pauzes kondigen negatieve reacties aan
Een van de redenen dat sprekers snel op elkaar zouden willen reageren is dat lange pauzes een betekenis met zich mee lijken te dragen. Dit is zeker het geval wanneer er een reactie wordt verwacht van een gesprekspartner, zoals wanneer je een vraag of verzoek uitspreekt. Als je bijvoorbeeld iemand uitnodigt om te komen eten, zou je een vertraagde reactie kunnen interpreteren als een teken van weerstand en verwacht je dat ze je uitnodiging afwijzen. Deze situatie zie je in het voorbeeld hieronder, uit een telefoongesprek, waar C een pauze van 1,86 seconde interpreteert als een negatief antwoord op zijn eigen vraag.

C: Dus eh ik vroeg me af of je maandag misschien op kantoor bent?

(1,86 seconde)

C: Waarschijnlijk niet.

Consistent aan deze mogelijkheid heeft onderzoek laten zien dat luisteraars een snel antwoord inderdaad interpreteren als een positief antwoord (bijv. dat ze graag komen eten), maar een vertraagd antwoord als een negatieve afwijzing (bijv. dat ze niet willen komen eten). Sprekers moeten dus snel op elkaar reageren om die negatieve interpretaties te vermijden. De associatie tussen lange pauzes en negatieve reacties zou kunnen verklaren waarom videogesprekken minder leuk worden gevonden dan gesprekken in het echt. Problemen met de verbinding onderbreken de afwisseling tussen beurten, wat zorgt voor langere pauzes tussen zinnen, waardoor we dus geneigd zijn negatieve reacties op onze verzoeken te verwachten.

Korte pauzes versterken de sociale verbinding
Onderzoek laat ook zien dat de duur van de pauze tussen twee spreekbeurten beïnvloedt hoe verbonden we ons voelen met anderen. In een studie voerden proefpersonen een informeel gesprek met een vreemde of met een vriend. Daarna gaven ze aan in hoeverre ze van het gesprek hadden genoten en keken ze een opname van het gesprek terug, waarbij ze op meerdere momenten moesten aangeven hoe verbonden ze zich voelden met hun gesprekspartner. Proefpersonen vonden het gesprek leuker en voelden meer verbinding als hun gesprekspartner sneller reageerde. In een derde experiment luisterden proefpersonen naar audio-opnames van interacties tussen twee sprekers. De pauzes tussen hun spreekbeurten was gemanipuleerd om of kort of lang te zijn. Opnieuw dachten de proefpersonen dat de sprekers een sterkere sociale verbinding hadden als de pauzes tussen hun spreekbeurten korter waren. Deze bevindingen laten zien dat zelfs mensen die een gesprek horen zonder dat ze er zelf deel van uitmaken, kortere pauzes als positiever ervaren. Videogesprekken zouden dus minder bevredigend kunnen zijn dan gesprekken in het echt, omdat de onderbrekingen zorgen dat we ons minder verbonden voelen met elkaar.

Dus waarom is snel reageren in een gesprek nu zo belangrijk? Snelle antwoorden zorgen niet alleen voor de flow in het gesprek, maar ze liggen ook ten grondslag aan onze gevoelens van acceptatie en verbinding. Hoewel sommige mensen aangeven dat ze gesprekken in het echt na de pandemie vermoeiender vinden dan vroeger, zouden we misschien toch dankbaar moeten zijn dat het merendeel van onze interacties niet meer online plaatsvindt, waar problemen met verbindingen het zo moeilijk maken om die korte pauzes te krijgen waar we naar verlangen.

Meer lezen?

  • Bögels, S., Kendrick, K. H., & Levinson, S. C. (2020). Conversational expectations get revised as response latencies unfold. Language, Cognition and Neuroscience, 35, 766-779.
  • Boland, J. E., Fonseca, P., Mermelstein, I., & Williamson, M. (2021). Zoom disrupts the rhythm of conversation. Journal of Experimental Psychology: General, 151, 1272-1282.
  • Templeton, E. M., Chang, L. J., Reynolds, E. A., Cone LeBeaumont, M. D., & Wheatley, T. (2022). Fast response times signal social connection in conversation. Proceedings of the National Academy of Sciences, 119, https://doi.org/10.1073/pnas.2116915119.

Redacteur: Melis Cetincelik
Eindredactie: Sophie Slaats
Nederlandse vertaling: Elly Koutamanis
Duitse vertaling: Ronny Bujok