Ruth Corps

Ruth is een post-doc onderzoeker bij de afdeling Psychology of Language van het MPI. Haar onderzoek gaat over hoe mensen taal gebruiken tijdens gesprekken en, in het bijzonder, hoe de taal die we bestuderen in labexperimenten anders is dan de taal die we in natuurlijke situaties gebruiken. Voordat ze naar het MPI kwam, heeft Ruth haar promotieonderzoek afgerond en een post-doc gedaan aan de University of Edinburgh, waar ze experimenten ontwierp om te onderzoeken hoe mensen tijdens gesprekken hun volgende zin plannen. Daarvòòr heeft ze een bachelors en onderzoeksmaster in psychologie gedaan aan de University of Dundee.

In haar vrije tijd houdt Ruth van zwemmen, klimmen, bakken en honden aaien. Ze houdt ook van lezen, maar dit leidt meestal tot dutjes.