Dilay Karadoller

Dilay is een PhD student aan het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek en het departement Language and Communication aan de Radboud Universiteit. Ze is geboren in Istanboel waar ze ook aan de Boğaziç Universiteit haar bachelor en master behaalde in de psychologie. Daarna verhuisde ze naar Nijmegen om een PhD-traject te volgen.

In haar onderzoek bekijkt Dilay de taalvaardigheid en het geheugen van dove kinderen en volwassenen die pas op latere leeftijd toegang hebben gekregen tot taal (bijvoorbeeld door gebarentaal te leren).

Buiten werktijd is Dilay graag samen met haar zoontje. In de vakantie kan je haar ook vaak in de buurt van de zee vinden, hetzij op een zeilboot of zwemmend in het water.