Verborgen achter de lippen

Wat gebeurt er eigenlijk in ons hoofd wanneer we dubbelzinnige woorden horen? Onderzoek in de psycholinguïstiek belicht de retorische manieren die worden gebruikt in de poëzie en de alchemie.


Verkeerdom praten? C’est ouf!

Slang is een belangrijk middel waarmee bepaalde sociale kringen hun identiteit uiten. Daarnaast wordt slang soms gebruikt om informatie geheim te houden binnen een bepaalde groep zonder dat buitenstaanders weten waarover er gepraat wordt. Maar hoe werkt dit? Hier kijken we naar een Frans voorbeeld van slang en proberen we te begrijpen hoe slang ontstaat en wordt gebruikt.